1. Uniemożliwić uruchomienie silnika, tak aby jednocześnie była możliwość kręcenia rozrusznikiem.
  2. Zamontować przekładnię kierowniczą.
  3. Usunąć płyn hydrauliczny, wyczyścić cały układ.
  4. Zaśłepić otwór powrotny płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
  5. Końcówkę przewodu z wysokim ciśnieniem umieścić w pojemniku oraz uzupełnić płyn do maksymalnego dopuszczalnego poziomu.
  6. Kręcić rozrusznikiem oraz dolewać płynu, dopóki nie zacznie z pompy wypływać czysty płyn.
  7. Połączyć przewód wysokiego ciśnienia z przekładnią oraz uzupełnić płyn do maksymalnego dopuszczalnego poziomu.
  8. Podłączyć przewód powrotny z jednej strony do przekładni a z drugiej umieścić w pojemniku.
  9. Kręcić rozrusznikiem i jednocześnie obracać delikatnie kierownicą w obie strony, unikając skrajnych punktów. Na bieżąco uzupełniać poziom płynu do momentu pokazania się świeżego płynu w przewodzie powrotnym.
  10. Podłączyć przewód, uzupełnić poziom płynu oraz odpowietrzyć układ.
  11. Ustawić zbieżność kół.